صفحه اصلی اخبار

تجهیز آزمایشگاه متالورژی به دستگاه تست کشش 5 تن

آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف به دستگاه تست کشش با ظرفیت 5 تن مجهز شد.

این دستگاه دارای توانایی انجام آزمون کشش و فشار بر روی نمونه های فلزی شامل فولاد، آلومینیوم، چدن و غیره با استفاده از لود سل های 20 کیلوگرم، 200 کیلوگرم و 5 تن است. همچنین به کمک این لود سل ها می توان آزمون تعیین ثابت فنر را بر روی طیف گسترده ای از فنرها انجام داد. این دستگاه مجهز به نرم افزار اختصاصی جهت ثبت نمودار و داده های آزمون کشش و فشار است.

 

دستگاه تست کشش 5 تن

تصویر دستگاه تست کشش 5 تن SANTAM