نظرسنجی

میزان رضایتمندی شما از خدمات آزمایشگاه متالورژی؟
 

تاریخ


يكشنبه ۲ آبان
۱۳۹۵

21. محرم 1438


23. اکتبر 2016

دانستنی های متالورژی

صفحه اصلی خدمات آزمایشگاهی آزمون ضربه

آزمایش ضربه

• آزمایش ضربه شارپی در دمای محیط
• آزمایش ضربه شارپی در دمای صفر درجه
• آزمایش ضربه شارپی در دمای زیر صفر
آزمایش ضربه شارپی چیست؟

دستگاه ضربه شارپی

دستگاه تست ضربه Charpy Impact Tester - ساخت آلمان

خدمات قابل ارایه

شرح خدمات
هزینه خدمات (ریال)
آزمایش ضربه تا دمای منفی 50 درجه سانتیگراد
450/000
آزمایش ضربه زیر دمای منفی 50 درجه سانتیگراد
550/000
آزمایش ضربه در دمای محیط

350/000
آماده سازی نمونه های ضربه زیر 30HRC سختی
400/000
آماده سازی نمونه های ضربه بالای 30HRC سختی
600/000
ناچ زدن نمونه ضربه زیر 30HRC سختی
150/000

• هزینه آزمایش و یا نمونه سازی موارد خاصی كه نیاز به كار بیش از حد معمول دارند برحسب میزان كار انجام شده محاسبه می گردد.

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی

محمدرضا رحمانی سراجی

حمید ارونی حصاری